קטגוריה: פרופיל העמותה

חברי העמותה

♦ העמותה מונה 7-10 חברים, מתוכם נבחר הועד. ♦ בין תפקידי הועד: יו”ר,מנכ”ל, גזבר וחברי ועדת הביקורת הפנימית. ♦ כל חברי העמותה פועלים בהתנדבות. רובם גמלאים,מנהלי בנק לשעבר, יזמים אנשי חינוך וכד’. לחזור לפרופיל של העמותה


יולי 18, 2017 7215

המאפיינים היחודיים של העמותה

♦ כל הפעילות נעשית בהתנדבות. ♦ הסיוע ניתן על בסיס פניות של אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים, מנהלי בתי ספר וכדי)    המכירים אישית את המשפחות הנזקקות וצרכיהם, ומוודאים כי הסיוע הכספי הניתן אכן יממן הצורך את הדחוף המבוקש.


יולי 18, 2017 7908

מייסד הקרן

מייסד הקרן, היזם והרוח החיה בה הוא מר מאיר אבלסון, אשר ניצל מתאונת מטוס בעת שירותו כנווט בחיל האויר הבריטי,  עלה לארץ, ומאז הקדיש את כל חייו לעבודה בהתנדבות בקרב בני נוער בשכונות בירושלים, בית שמש וכרמיאל, וזכה בפרסי הוקרה רבים.


יולי 18, 2017 8190

אישורים ומיסוי

לעמותה אישור כי התרומות מוכרות כהוצאה בהתאם לס’ 46 לפקודת מה הכנסה. לעמותה אישור ניהול תקין .  כל הפעילות הכספית של העמותה מבוקרת על ידי רואה חשבון חיצוני,אשר גם מכין את הדו”חות הכספיים השנתיים. העמותה מוכרת כמלכ”ר. לחזור לפרופיל של העמותה


יולי 18, 2017 7653

פרטי הסיוע הניתן באמצעותינו

 הסיוע ניתן למימון צרכים דחופים של נוער, ושל משפחות במצוקה:


יולי 18, 2017 6086