אישורים ומיסוי

אישורים ומיסוי

יולי 18, 2017 פרופיל העמותה 0

לעמותה אישור כי התרומות מוכרות כהוצאה בהתאם לס’ 46 לפקודת מה הכנסה.

לעמותה אישור ניהול תקין . 

כל הפעילות הכספית של העמותה מבוקרת על ידי רואה חשבון חיצוני,אשר גם מכין את הדו”חות הכספיים השנתיים.

העמותה מוכרת כמלכ”ר.

לחזור לפרופיל של העמותה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.