דרכים למתן התרומה

1. תרומה בצ’ק לפקודת “קרן דור העתיד”
למסירה לחברי הוועד, או בדואר לכתובת – רחוב הרב ברלין 39 ירושלים 9250509

2. העברה בנקאית לזכות ח’ן ע”ש “קרן דור עתיד”
בנק פעולי אגודת ישראל (52) סניף כנפי נשרים (182) חשבון מס’ 725951

3. מתן הוראות קבע בבנק להעברת סכום חודשי קבוע
לזכות חשבון הקרן הנ”ל, “קוד 1941”.

4. שלום לך,כאן תוכל לתרום בכרטיס אשראי “לקרן דור העתיד”עם קבלת התרומה תשלח קבלה במייל לתורם.